Welkom op de website van Geloven in de Zak

Samenwerking in de
Zak van Zuid Beveland.

Vanaf 1 januari 2018 vormen de Hervormde gemeente te Oudelande en de Protestantse gemeenten ’s Heer Abtskerke, Hoedekenskerke, Nisse en DEO (Driewegen – Ellewoutsdijk – Ovezande) een federatie onder de naam: Gefedereerde Protestantse gemeente ‘Rond de Zwake’. Op 14 januari 2018 is dit feestelijk gevierd in een gezamenlijke dienst in Driewegen.

Aan de westzijde van de Sloeweg is de federatie ‘De Samenwerking‘ van Borssele, Lewedorp en ’s Heer Arendskerke uitgebreid met Nieuwdorp. De federatie overeenkomst is getekend in een feestelijke dienst op zondag 25 februari 2018.

Maar de ontwikkelingen gaan natuurlijk verder. Op inhoud, op activiteiten en ook in samenwerking met andere gemeenten en kerken in de omgeving. Om er aan bij te dragen dat ook in de komende jaren levende geloofsgemeenschappen actief blijven in de Zak van Zuid – Beveland die zich inzetten om vanuit het evangelie van Jezus Christus van betekenis te zijn op de dorpen en in de regio.