Actueel

De kerkdiensten voor de komende tijd kunt u vinden op de website van elke kerk – zie onder ‘dorpen’.

Gezamenlijke diensten:

Zondag 13 oktober – 10.00 uur – REGIODIENST IN NISSE 

                                        Thema: “Moed tot vrijheid”

Tien dorpen uit de Zak van Zuid-Beveland, die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland, gedenken in deze bijzondere dienst de Slag om de Schelde, 75 jaar geleden. Het geluid van Schotse doedelzakspelers roept, na al die jaren, nog veel emotie op bij oudere Zeeuwen.

In deze dienst zal dan ook het geluid klinken van Schotse “pipers”.

Veel jonge mannen, van 18, 19, 20 jaar oud gaven hun leven voor de bevrijding van een land dat ze amper of niet kenden. Hun moed tot vrijheid mogen we niet vergeten.

De indringende vraag is: als onze vrijheid en vrijheden, vandaag de dag, meer onder druk komen te staan – waar is dan onze moed en weerbaarheid om daarvoor op te komen?

“Moed tot vrijheid”  vraagt om nieuwe antwoorden. Dankbaarheid om bevrijding toen vieren we ook, op zondag 13 oktober, in de Mariakerk in Nisse. Aanvang dienst: 10.00 uur. Welkom!

 

TERUGBLIK:

Zondag 22 september – 10.00 uur – STARTDIENST IN HOEDEKENSKERKE

Om 10.00 uur stond iedereen nog gezellig in de partytent voor de ingang van de kerk met koffie en een heerlijke koek. Dat was de START van de Startdienst. Na de koffie gingen we met z’n allen de kerk in voor een mooie dienst waar de kinderen na de eerste lezing met hun begeleiders via de ‘stapstenen’ vertrokken voor de nevendienst die door het prachtige nazomerweer in de tuin bij de kerk gehouden kon worden. Ze kwamen na de preek terug met een stok met kaartjes waarop verschillende verhalen verbeeld werden.

Ds. Rietveld preekte over ‘een goed verhaal’ dat ook te maken heeft met een goed gesprek. Heb oog en oor voor de mensen om je heen!

Na de dienst was er gelegenheid wat na te praten onder het genot van een hapje en drankje. Het was goed toeven in de kerktuin in Hoedekenskerke, dank voor de goede ontvangst!

 

Zondag 1 september – intrede ds. Jörg Buller in DEO

Ds. Buller (spreek uit: Boeler) werd in het ambt bevestigd door  mw. ds. Jacoline de Koe. De zegen werd uitgesproken met de ambtsdragers van DEO om ds. Buller heen.

De kinderen zongen hem toe en boden namens de gemeente een pakket met lokale heerlijkheden aan. Mathilde Meulensteen  sprak namens de beide federaties, Burgemeester Dijksterhuis van gemeente Borsele gaf aan dat zowel kerkelijke als burgerlijke gemeente elkaar kunnen steunen in het omzien naar elkaar en ten slotte prees dominee De Graaf, voorzitter van de Classis Delta, de vlotte beroepsprocedure bij DEO waar net als in ‘buur’gemeente Hoek precies een jaar na het vertrek van ds. Arie van der Maas in de vacature werd voorzien. Na de dienst was er voor jong en oud gelegenheid om met ds. Buller en zijn gezin kennis te maken.

Zondag 7 juli – OPENLUCHTDIENST HOEVE van der MEULEN

Op een frisse(re) zondagmorgen was het een drukte van belang. Door bordjes keurig naar de juiste plek geleid was er al een  gesleep met tafels, stoelen, geluidsboxen,  catering en benodigdheden voor de kinderviering,  etc…. Vroege vogels waren al bezig voorbereidingen te treffen zodat we een federatie-dienst in de openlucht konden hebben.
Al snel kwam de zon door en genoten de inmiddels gearriveerde gasten. Wat een prachtige omgeving van de Hoeve van der Meulen om samen te komen, te danken en te bidden en God lof te zingen.
In de stilte luisterden we naar de volgels en hoorden het geruis van de bomen, een plek om op adem te komen en opnieuw bezield te raken. Om ons te herinneren aan de zaken waar het werkelijk om gaat en ons onze dromen, idealen en vergezichten weer te binnen te brengen. Wij gaan weer lichtvoetig en blijmoedig verder, ook samen als federatie-gemeenten.
Het was goed elkaar in saamhorigheid te ontmoeten, waarbij ook is gedacht aan drinken en een heerlijke traktatie na de viering.
In dankbaarheid kunnen we terugkijken en iets ervan meenemen in ons leven.

   

   

Ds. Rietveld preekte over ‘Bevlogen leven – veeg het stof van je dromen’. De kinderen maakten iets moois geïnspireerd op het thema ‘dromen’. Organist Klaas Menkveld begeleidde op keyboard bij het zingen. Het was goed toeven bij Hoeve van der Meulen aan de Zuidweg bij ’s Heer Abtskerke. Deze locatie is eigendom van Stichting het Zeeuwse Landschap.

De collecte voor Stichting Leergeld bracht € 267,25 op. Hiermee kunnen kinderen die in een financiëel moeilijkere thuissituatie verkeren geholpen worden door ook voor hen deelname aan een sportclub, een fiets om naar school te gaan etc. mogelijk te maken.

We hopen jaarlijks een openluchtdienst te kunnen houden, de ene keer bij Hoeve Van der Meulen, de andere keer in de Koffietuin te Oudelande.