Informatie

In deze rubriek treft u informatie aan over de zich ontwikkelende kerkelijke samenwerking in de Zak van Zuid Beveland zoals bijvoorbeeld de startnotitie, voortgangrapportage(s) en artikelen die over Geloven in de Zak verschenen.

Ondertussen zijn er in 2018 twee federaties gevormd. Iedere federatie maakt eigen keuzes in werkwijze. Eenmaal per jaar, de laatste zondag in oktober, vieren wij samen met twee federaties / 9 dorpskerken de eredienst. Daarnaast wordt er in het aanbod van vorming en toerusting intensief samengewerkt door de twee federaties.

Samenvatting ‘Hart voor de Zak’ Kerkwijzer januari 2015

Tussenrapportage ‘Hart voor de Za(a)k’

Startnotitie ‘Hart voor de Zak

Geloven in de Za(a)k, artikel werkverband kerkelijk opbouwwerkers

Uitleg van het logo