Wie zijn wij

Het voormalig eiland Zuid-Beveland is sinds 1970 verdeeld over vier burgerlijke gemeenten die verbonden worden door de A58: Goes ligt centraal en boven de A58. Borsele, dat in de volksmond bekend staat als ‘de Zak’ ligt onder de A58 en grenst in het zuiden aan de Westerschelde. Meer oostelijk liggen de gemeenten Kapelle en Reimerswaal.

‘Geloven in de Zak’ staat voor het initiatief van samenwerkende gemeenten binnen de Protestantse Kerk in ‘de Zak’ van Zuid Beveland. We zetten ons  in om de kerken op de dorpen open te houden maar ook om als levende geloofsgemeenschappen actief te blijven en nieuwe initiatieven te ondernemen. Uiteindelijk willen we graag dat het verhaal van de Bijbel en het geloof in God ook in de komende jaren verder gaat, ook in het prachtige gebied van de Zak van Zuid Beveland waar al zoveel eeuwen mensen wonen, werken, leven en geloven.

Deze website geeft informatie over activiteiten van mensen die geloven in de kracht van het verhaal van Jezus en de kracht van de mooie Zak van Zuid Beveland.